Så får du koll på din egen ekonomi och kommer över din ekonomiskräck

Känner du olust inför din egen ekonomi? Har du kanske till och med en skräck inför din privatekonomi? Är det eventuellt kopplat till att du inte tycker att pengarna räcker i slutet av månaden? I så fall vill jag berätta något för dig som kan leda till en annan positivare känsla inför din ekonomi.

För det första ska du veta att du troligen har det bättre än 90-99 % av världens befolkning bara på grund av det faktum att du lever i Sverige. Det är lätt att tappa perspektivet så därför vill jag börja med att påminna dig om detta.

Men även om dina ekonomiska problem är små i förhållande till många andra människor på denna jordglob så ändrar det ju inte hur du känner. Ekonomin är helt enkelt en allt för viktig del av livet för att ignoreras eller förpassas till att vara ett dåligt samvete.

Men det är faktiskt inte speciellt svårt att lära sig att bli rik, att skaffa sig koll på sin ekonomi och höja sin livskvalité. Har man väl knäckt koden och orienterat sig lite i sin ekonomi, exempelvis med hjälp av en budget, så är det mycket lättare att ha koll på vart man befinner sig.

Det går faktiskt att jämföra med orientering. Om du inte vet vart du är och du knappt vet vart du ska så är det ju knappt lönt att ens försöka springa. Lösningen på problemet blir alltså att skaffa sig koll. När du väl har koll så kommer du märka att oron över din ekonomiska situation är förbi och du är helt plötsligt kapabel att ta kontroll, ta beslut och sätta upp mål.

Den oro du känner, den apati du har inför obetalda räkningar finns troligen i ditt liv just på grund av att du inte har koll. Den finns är troligen för att du inte vet hur din ekonomiska situation ser ut. Det lyckliga är att detta är ett problem som är relativt enkelt att avhjälpa.

Nästa hinder att ta sig över är att tro att det är något svårt med att ha koll på sin ekonomi. Dessvärre är detta en bild som många lever med och som dessutom förmedlas på många håll. Exempelvis gör våra banker otaliga försök att övertyga oss om hur mycket vi behöver deras ekonomiska expertis. Krångliga ord, snygga kostymer och otaliga konstiga investeringsformer används för att de ska framställa sig som något vi inte kan leva utan och som vår privatekonomi verkligen inte kan leva utan. Jag säger bara en sak – gå inte på denna bluff. Våga istället att ta kontrollen själv.

Warren Buffett, en av världens rikaste och en mycket framgångsrik investerare, håller de enkla principerna högt. Om enkelhet lär han har sagt följande:

Ekonomiutbildningar belönar komplext beteende mer än enkelt beteende, men enkelt beteende är mer effektivt.

Med andra ord – ta fasta på att privatekonomi är något enkelt. Allt du behöver är 15 minuter i veckan där du bekantar din närmare med din ekonomi. Det kommer ge dig koll på läget och en grundtrygghet när du handlar, när du sätter upp sparmål och skapar planer för ditt liv.

Så börja med att skaffa dig koll på din privatekonomi, samla alla dina kvitton från en månad och gör en budget.

Steg två handlar om att sätta upp mål. Vart vill du med din ekonomi, din ekonomiska situation och ditt liv?

Steg tre kan vara att göra en ny budget, en målbudget som kan visa dig vägen till dina mål. Här använder du helt enkelt samma uppställning som när du i första steget gjorde en budget fast denna gång fördelar du olika andelar av din totalsumma på det du vill lägga på varje del istället för det du faktiskt lägger idag.

Därefter behöver du bara följa upp och justera efter förändrade förhållanden eller vad som visar sig vara praktiskt möjligt. Har du möjlighet att engagera hela din familj i denna process redan från start så tycker jag att du ska göra det. På så sätt kan ni hjälpa och stötta varandra och diskutera lösningar tillsammans. Delaktigheten leder dessutom till att dina barn kommer få en ökad förståelse för ekonomi. Kanske är en månadsavstämning i familjen runt middagsbordet en smart sak?

Hur du än väljer att göra det så kommer du märka att även små åtgärder kan ge stora resultat. Inte bara för hushållsekonomin utan också för din allmänna livskvalité och för din grundglädje.

Vad är egentligen ett index?

Index är ett av alla dessa begrepp som man ofta stöter på i samma andetag som orden aktie, börsen och marknaden nämns. Men vad är egentligen ett index och vad kan vi läsa ut ur ett index? Idag ska jag ta en djupdykning i detta begrepp så att vi kan reda ut det en gång för alla.

Index används för att mäta förändringar för en grupp aktier. På vår börs här i Sverige, Nordenbörsen, så finns det en mängd olika index som mäter olika grupper av aktier. Mest omfattande är OMXNPI som är ett generalindex över samtliga bolag noterade på Nordenbörsen. Utöver detta finns det ett PI-index för varje enskild börsmarknad, det vill säga ett generalindex samt ett index för de största bolagen.

indexVidare finns sektorindex för de nordiska bolagen totalt liksom sektorindex för varje enskild marknad. Det enskilt äldsta indexet i Sverige är Affärsvärldens generalindex som har mätdata från 1901.

Vad är det då ett index mäter? Enkelt förklarat kan man säga att det mäter förändringar från en tidsperiod till en annan och att de är skapade för att man ska kunna få en jämförelse med kursutvecklingen från en tid till en annan. Alla index mäter dagliga förändringar, det vill säga hur mycket indexvärdet har förändrats från en dag till en annan. Men självfallet kan man välja att se förändringar över längre eller kortare tid om så önskas.

Så beräknas ett index

De vanliga indexen beräknas utifrån företagens börsvärde. Ett företag med större börsvärde än ett annat har alltså större vikt i index. En förändring av aktiekursen i ett stort bolag ger större utslag i index än en kursförändring i ett litet företag.

Beräkningen av aktieindex går till så att aktiekurserna multipliceras med antalet aktier i samtliga börsnoterade företag så att det totala börsvärdet ges. När beräkningen görs på samma sätt efter fem minuter, en halvtimme, en timme, en dag, en vecka eller en månad så kan den procentuella förändringen beräknas.

Men hur funkar det då med aktiernas utdelningar? Ingår de i indexen? Ja, de vanligaste indexen belastas med utdelningar. Om direktavkastningen (aktiens utdelning dividerad med kursen) uppgår till 3 procent betyder det att index sjunker med 3 procent, allt annat lika, när utdelningarna har tagits. Däremot blir det ingen värdeminskning för den enskilde aktieägaren. Om utdelningen är 5 kronor i en aktie får aktieägaren 5 kronor (minus skatt) i sin hand samtidigt som aktiekursen i det aktuella bolaget, vanligtvis, sjunker med lika mycket, och affären går i stort sett jämnt ut för aktieägaren.

För att aktieägaren ska kunna jämföra sin avkastning med indexutvecklingen har därför ett särskilt avkastningsindex skapats, som tar hänsyn till utdelningarna. Ett annat specialindex är det så kallade placerarindex, ett oviktat index i vilket alla aktier väger lika mycket – precis som de gör i en vanlig aktiesparares portfölj.

Världens mest kända index är förmodligen Dow Jones industriidex på New York-börsen (Dow Jones Industrial Average, DJIA), som publicerades för första gången den 26 maj 1896. Antalet aktier i indexet var då 12 men har växt så att det i nuläget omfattar 30 bolag. Dow Jones är ett oviktat prisindex.

Så när man talar om att börsen stiger eller sjunker menar man egentligen att ett visst index stiger eller sjunker. Om ett index stiger betyder det att det sammanlagda värdet av alla underliggande aktier har ökat och vice versa. Och med detta sagt så hoppas jag att jag gjort börsen något mindre abstrakt för dig och att begreppet index nu känns begripligt 🙂

Vad innebär det för ett bolag att notera sina aktier på börsen?

I blogginlägget jag skrev i förra veckan så snackade jag lite om varför bolag väljer att gå till börsen. Jag pekade då på vad företagen vinner på detta men konstaterade också avslutningsvis att en börsnotering även innebär nya tuffare krav på bolagen. Vilka krav en noteringen ställer är fokus för detta blogginlägg.

Ett bolag som vill introducera sina aktier på börsen måste vara berett på att noteringen ställer krav som ett onoterat bolag inte allt behöver ta hänsyn till. Den enskilt största förändringen gäller informationsplikten och det allmännas rätt till insyn i bolagets verksamhet. Kraven kan dock upplevas som besvärliga att leva upp till. Företagen måste avsätta mer tid och vanligen inrätta nya administrativa rutiner för att klara kraven. Dessa krav finns utförligt reglerade i ett noteringsavtal som upprättas mellan börserna och vart och ett av de noterade företagen.

Illustration: Håkan Liljeqvist
Illustration: Håkan Liljeqvist
De formella kraven under ett verksamhetsår innebär bland annat att företagen skall sammanställa och offentliggöra en bokslutskommuniké, en årsredovisning och att de ska lämna information vid bolagsstämman och delårsrapport. Dessutom är företaget skyldigt att ge information vid speciella händelser och beslut i bolaget, som till exempel förändringar i ledningen och styrelsen, större investeringar, betydande vinster och förluster, förvärv eller försäljning av företag liksom större avvikelser från tidigare lämnade resultatprognoser. Ett oeftegivligt krav är också att all denna information måste ges till alla intressenter, de stora dagstidningarna, Stockholmsbörsen eller den lokala börs som företaget är noterat vid, nyhetsbyråerna, personalen och så vidare.

Det här är något väldigt bra för oss aktiesparare eftersom det är en förutsättning för att vi ska ha möjlighet att skaffa oss kunskap och information om företagen vi värderar, utvärderar och eventuellt investerar våra pengar i. Att vi aktiesparare löpande informeras om vad som händer i olika bolag ger oss underlag för att eventuellt omvärdera våra nuvarande investeringar och kanske ger det oss skäl att agera. För mig är exempelvis bolagets årsredovisningar en given start vid en analys av ett bolag då de ger ett nödvändigt underlag att basera mitt ställningstagande om att investera eller inte göra det. Årsredovisningar är nämligen en rik källa att ösa ur för den som vill lära känna ett företag i grunden och i Sverige är de offentliga handlingar.

Avslutningsvis kan vi alltså konstatera att en notering av ett bolag spelar stor roll för graden av öppenhet, det kräver en tyngre administrativ apparat hos bolaget i fråga men för oss aktiesparare och andra externa investerare är denna transparens en nödvändighet för att fatta rationella investeringsbeslut. Med andra ord, en övervägande bra grej.

Men hur drar man då bäst nytta av alla denna informationsspridning? Hur ska man tolka och värdera finansiell info, årsredovisningar och vart hittar man all denna information som vanlig aktiesparare? Eftersom detta är klart relevanta frågor så står de numera på min lista över frågetecken som jag ska räta ut till utropstecken i kommande blogginlägg här på Spara & Placera. Låter det intressant så ”stay tuned” 😉

Olika typer av sparande

Det finns många olika typer av sparande och alla har de sina fördelar och nackdelar. Man kan säga att olika former av sparande passar bra vid olika tillfällen i livet. När man ska välja sparandeform bör man ta i beaktande varför man vill spara pengar och hur länge man planerar att ha sitt sparande.

Månadsspara

Man brukar skilja mellan månadssparande och investeringar. Om man exempelvis ärver en summa pengar kan man investera dessa pengar i aktier eller fonder, alternativt sätta in dem på någon form av räntekonto. Det är förstås också en form av sparande, men det är mer av engångskaraktär och därför kommer jag inte att ta upp denna sparandeform i min artikel. Det som jag däremot tänkte fokusera på är den form av sparande som brukar kallas för månadssparande. Det innebär alltså att man lägger undan en viss summa pengar per månad. Ett regelbundet och återkommande sparande. Visserligen kan man variera månad för månad hur mycket man har möjlighet att lägga på sitt sparande, men i de allra flesta fall handlar det om en bestämd summa som man varje månad använder till sparande, ofta kanske den också överförs via autogiro så att det sker helt automatiskt i och med att lönen kommer in.

Buffertsparande

Spara pengar
Illustration: Håkan Liljeqvist
Att ha en buffert är A och O för att ha en god och stabil ekonomi. Alla människor råkar ut för oförutsedda utgifter förr eller senare. För att då slippa rasera sin ekonomi, tvingas låna pengar av bekanta eller tvingas ta onödiga och dyra smålån så är det då bra att ha en summa pengar att ta av när man exempelvis blir sjukskriven, arbetslös, bilen eller värmepannan går sönder, hunden bryter benet eller om man måste köpa en ny tvättmaskin. En tumregel är att man bör försöka ha tre månadslöner på sitt konto just för oförutsedda utgifter. Omkring 50 000 är alltså en bra riktlinje, men självklart kan man ha en större eller lägre summa beroende på vilken inkomst och livsstil man har. Många som vill komma igång med ett sparande brukar börja med att spara ihop pengar till ett buffertsparande först, innan man börjar med några andra sparandeformer. Ett tips när det gäller buffertsparandet är att man bör placera dessa pengar där de är lättåtkomliga. Aktier och fonder är därför ingen bra idé och inte heller ett sparandekonto med restriktioner för hur pengarna får tas ut och användas.

Målsparande

Den form av sparande där man sparar pengar för ett specifikt mål kallas just för målsparande. Dit hör exempelvis ifall man sparar pengar till kontantinsatsen för ett hus, om man sparar pengar för att gifta sig, köpa ny bil eller åka på en drömresa. Precis som när det gäller buffertsparande så är detta ett kortsiktigt sparande och man bör välja en sparandeform där pengarna snabbt kan vara tillgängliga när man behöver dem.

Pensionssparande

Pensionssparande är en form av sparande som också är väldigt specifik. Men till skillnad från ett målsparande så är pensionen i de flesta fall något som ligger långt fram i tiden, vilket gör pensionssparande till något långsiktigt. Därför gör det inget om man binder pengarna. Man har också råd att ta högre risker för att få bättre avkastning, vilket gör exempelvis fondsparande till ett bra alternativ när det gäller pensionssparande. Det finns speciella fondpaket man kan välja just för att spara till pensionen och där är det olika fonder beroende på vilken risk man är beredd att ta.

Spara på bankkonto

Att spara pengar på ett bankkonto ger knappt någon ränta i dagsläget. Därför är det inget bra val för den som vill spara pengar mer långsiktigt eller förväntar sig en hög avkastning. Det är däremot ett bra alternativ för den som snabbt vill kunna få tillgång till sina pengar och vill kunna styra över dem själv via exempelvis internetbanken. Det finns dock konton som har en något högre ränta än det vanliga löne- eller transaktionskontot. Kolla upp med din bank vad just de erbjuder för olika typer av konton.

Spara i aktier och fonder

Om man vill spara på lång eller medellång sikt och är beredd att ta en risk med pengarna för att i gengäld ha chans till en högre avkastning så är sparande i fonder eller aktier ett bra val. Det finns speciella fondpaket som man kan spara i ifall man själv inte vill fatta beslut kring sparandet eller sätta sig in i utvecklingen för enskilda aktier. Fonder har också den fördelen att man sprider riskerna eftersom man då placerar pengarna i flera olika bolag jämfört med om man placerar pengar i en enskild aktie. Om man däremot har ett intresse för aktier och är beredd att lägga ner lite tid på att handla med aktier så har man chans på en riktigt god avkastning. Förutom aktier och fonder finns det då också ännu fler alternativ, så som certifikat, warranter och optioner samt att man också kan handla med exempelvis valuta och råvaror. När man sparar i fonder och aktier bör man vara medveten om att det alltid tillkommer avgifter vid dessa sparandeformer, dels vid sälj, dels vid köp och dels vid förvaltning. Försök välja fonder med så låga avgifter som möjligt. Kapitalförsäkring är ett alternativ för den som vill spara i aktier eller fonder, men med en kapitalförsäkring slipper man betala kapitalvinstskatt och man behöver inte heller deklarera sin eventuella vints. Däremot betalar man en avkastningsskatt vid årsskiftet varje år oavsett om innehavet då har gått upp eller ner. Prata gärna med din bank för att få det bästa alternativet just för dig utifrån ditt behov när det gäller sparande.

Så sparar du pengar i din vardag

Man kan lätt tro att knepet för att kunna spara pengar eller bli rik består i att öka sina inkomster. Men faktum är att det är minst lika effektivt, kanske mer effektivt till och med, att minska sina utgifter. Genom att skära ner på de fasta kostnaderna eller de rörliga utgifterna så kan man få mer pengar över. Och detta leder i sin tur till att man har antingen mer pengar att röra sig med eller mer pengar till sparande.

I den här artikeln ska vi ge en mängd råd för hur du kan spara pengar i din vardag. En del av dessa råd är enkla att införliva i din vardag, andra kräver mer. Vissa av tipsen ger möjlighet att spara mycket pengar, andra ger en något mindre besparing, men tänk på att många bäckar små…

Ett hushålls utgifter kan delas in i olika kategorier och därför har vi också samlat våra tips enligt dessa kategorier. Välj själv vilka tips just du vill prova för att spara pengar. Plocka russinen ur kakan helt enkelt. Nu kör vi!

Bostad

För de flesta så är kostnaden för boendet den högsta utgiften varje månad. Bor du i hyresrätt är det svårt att påverka hyresavgiften, däremot kan du överväga att flytta till en billigare lägenhet eller hyra ut ett av dina rum i andra hand. Bor du i bostadsrätt är det värt att kolla upp ifall du kan lägga om dina lån för att få lägre ränta och därmed lägre månadsavgift. Till boendekostnaderna hör också avgifter för el, vatten, sophämtning och liknande. När det gäller elen kan det vara smart att minska värmen med någon grad och istället ta på en kofta. Ha inte lamporna på i rum som ingen vistas i. Sätt inte apparater på standby utan stäng av dem istället. Om ert hushåll betalar en avgift för sophämtning som är baserad på vikt, försök då att få så lite sopor som möjligt. Sopsortera, kompostera och undvik onödiga förpackningar redan på affären. Välj rätt elbolag, kolla med en jämförelsesajt som Elskling.se ifall ni kan byta till ett elbolag med lägre priser. Bind elen när det är lägre priser. Detsamma gäller med hemförsäkring, var noga med att jämföra försäkringsbolag och försök få ett bra erbjudande. Byt ut vanliga glödlampor mot lågenergilampor. Överväg att byta vitvaror mot moderna och energisnåla alternativ ifall de nuvarande drar mycket el.

Bredband och telefoni

Idag är det ett måste för de flesta att ha bredband hemma. Det har också gjort att telefonen har minskat i betydelse. Många säger upp sig fasta telefon och väljer att bara ha mobil. IP-telefoni är ett annat alternativ som allt fler väljer. Det kan vara ett smart drag, men se till att jämföra kostnaderna för fast telefon, mobiltelefon och ip-telefoni utifrån dina egna telefonvanor så att du får de lägsta priserna utifrån hur ofta och mycket just du ringer. Det som är billigast för din kompis är kanske inte det billigaste alternativet för dig eftersom ni kanske har helt olika användningsområden för telefonen. Ibland kan det bästa alternativet vara att skaffa ett kombinationspaket som innehåller både telefoni, bredband och teve, istället för att teckna abonnemang för varje vara var för sig. Men det gäller att kolla upp priserna och samtidigt också se till att inte ha mer tjänster och abonnemang än man faktiskt behöver och använder. Ju fler kanaler och ju snabbare bredbandshastighet man väljer, desto dyrare blir det. Fundera över vad du egentligen har behov av och nöj dig med det.

Bil och transport

Många svenskar är beroende av bil. Bor man i storstaden kanske det räcker med att åka kommunalt, gå eller cykla, men bor man på landet med dåliga kommunikationer har man sällan något val. Däremot kan man påverka sina kostnader för transport ändå. Välj en bil som är bränslesnål, har billig skatt och försäkring och är driftsäker och hållbar. Kör bilen bara dit du måste och välj cykel eller andra alternativ istället. Samåk när det är möjligt. Utför flera ärenden på en och samma gång när du ändå använder bilen. Gör service regelbundet så bilen håller längre. Hitta den billigaste bensinstationen att tanka vid och glöm inte att regelbundet jämföra olika försäkringsbolag så att du har den billigaste bilförsäkringen.

Inköp och övrigt

Se över alla dina lån och försäkringar en gång per år och kolla ifall det är möjligt att lägga om lån, binda ränta eller få förmånligare priser och villkor. Använd inte kreditkort eller ta dyra smålån, utan handla så mycket som möjligt kontant och spara ihop pengarna innan köpet. Spara ihop till en buffert så att du har pengar att ta till när oförutsedda utgifter dyker upp. Välj E-faktura och autogiro där det är möjligt så att du slipper fakturakostnader. Betala alltid räkningar i god tid så du slipper påminnelse- och inkassoutgifter. Utnyttja rabattkuponger. Börja handla på secondhand, Blocket och Tradera istället för att alltid köpa nytt. Laga mat själv istället för att köpa dyr hämtmat ofta. Undvik halvfabrikat. Välj laddbara batterier istället för engångsbatterier, tygpåsar istället för plastpåsar och tygblöjor istället för engångsblöjor. Åk på semester på lågsäsong istället för högsäsong.

Håkan tipsar: Ännu fler artiklar som hjälper dig att spara pengar hittar du i bloggarkivet här på Spara & Placera. Ta kontroll över din ekonomi idag!

Varför väljer bolag att börsnoteras?

Vad är det som gör att företag väljer att noteras på börsen? Varför vill de sprida ägandet av företaget på många händer och blanda in oss aktiesparare? Det kan tyckas märkligt men det finns en hel del fördelar med att börsnoteras. Det här är något som jag tänkte diskutera här och nu och i kommande blogginlägg.

Fondbörsens klassiska roll är att vara en marknad för riskkapital. För att näringslivet ska kunna utvecklas krävs investerare som är villiga att riskera sitt kapital i företag som bedöms ha en god framtid. Börsen är den plats där investerare med kapital möter företag i behov av kapital. Trots denna ursprungliga roll för börsen händer det ofta att aktiekursen faller för ett företag som aviserar en nyemission. Detta kan bero på att marknaden tycker att bolaget visar svaghetstecken som inte klarar sin utveckling med egna vinstmedel.

Ett företag som ber marknaden om mer pengar behöver dock inte alls vara dåligt. Det kanske måste växa snabbt och ser en chans till en god affär, antingen genom en stor investering eller genom att köpa en konkurrent, men upptäcker att kassan inte räcker till. I ett sådant läge kan aktiemarknaden vara lösningen.

Börsen funkar också som ett signalsystem för en effektiv ekonomi. Den snabba informationsgivningen och det breda intresset för aktier och ekonomi medför att utvecklingen på aktiemarknaden, liksom för övriga värdepappersmarknanden, blir en rättvisande spegel av marknadens framtidsförväntningar för enskilda företag. Samtidigt ger den ett samlat betyg för den aktuella ekonomiska politiken.

Nio skäl att börsnotera ett företag

Förutom att en börsnotering innebär en möjlighet för företaget att nå rikskapital så kan jag även se en rad andra fördelar. Nio skäl har jag kommit på i skrivande stund men det finns säkert fler. En börsnotering kan ge fördelar som:

1. Ett medel för att nå en större ägarspridning.
2. Att underlätta handeln i bolagets aktier.
3. Att ge företaget ett marknadsvärde.
4. Ett sätt att bli mer känt.
5. Att få högre status vid förhandlingar, inte minst internationellt.
6. Att använda aktier som betalningsmedel vid förvärv.
7. Att uppfattas som en attraktivare arbetsgivare.
8. Lägre skattebelastning.
9. Att bidra till de anställda och företagsledningen, särskilt om de är delägare, arbetar ännu mer intensivt för att åstadkomma goda resultat. Att vara delägare ger en större samhörighet med företaget än enbart ett anställningsförhållande.

Men att börsnoteras ställer nya krav på bolaget som ett onoterat inte behöver bry sig om. Det är dessutom inte bara fördelar med att notera sitt bolag. Det är något som jag tänkte ta upp i kommande blogginlägg här på Spara & Placera.

A och B-aktier – vad är det för skillnad egentligen?

Om du är aktieägare eller har börjat intressera dig för aktier så har du säkert kommit i kontakt med begreppen A och B-aktier. Men vad betyder det? Vad är det för skillnad på en A och en B-aktie och vad betyder det för dig som aktieägare? Det här är något som är en aktuell fråga nu när många bolag genomför sina årsstämmor. Just därför ska jag försöka ge en förklaring på detta här och nu.

Huvudprincipen för en aktieägares rätt att utöva inflytande på bolagsstämman är att en aktie är lika med en röst. Alltså har du som aktieägare lika många röster som du har aktier och alltså så stort inflytande över de beslut som ska tas. Detta är grundprincipen, men den svenska aktiebolagslagen ger företagen möjlighet att ge ut aktier med olika rösträtt. I de flesta fall identifieras aktier med högre röstvärde som A-aktier, medan B-aktier vanligen tillhör den röstsvagare serien. Enligt svensk lag får dock inte röstvärdet för en aktie vara högre än tio gånger röstvärdet för en annan aktie i samma bolag.

Men varför finns det då aktier där röstvärdet är större än tio gånger? Jo, det beror på att bolaget i fråga har bildats innan 1944, då lagen ändrades. I redan existerande serier är det dessutom fortfarande tillåtet att ge ut nya aktier med samma röstvärde som för de gamla aktierna. Det har faktiskt funnits bolag som har gett ut aktieserier där det varit 1000 gångers skillnad i röstvärde. Det existerar dock inte på dagens börs.

Varför väljer då bolagen att ha olika röstvärden på sina aktier? Motiven kan exempelvis vara att vissa ägare, exempelvis de som ursprungligen startade företaget, vill behålla kontrollen trots att nya ägare med nytt kapital kommer in i bolaget. Det handlar alltså om att behålla makten över verksamheten. För att behålla makten ger de gamla ägarna ut nya aktier med lägre röstvärde när de vill öka kapitalbasen i företaget. Särskilt i äldre företag kan det finnas många röststarka aktier på olika håll på marknaden, även om en ägare dominerar. När det uppstår maktkamper i ett bolag så kan man därför se en större kursskillnad mellan en A och en B-aktie i samma bolag.

Det här systemet, att ett bolags aktie kan ha röstskillnader, är Sverige tämligen ensamt om i ett internationellt perspektiv. Utländska placerare på Stockholmsbörsen har också ibland uttryckt att de tycker att det är ett märkligt, ja till och med dåligt system. Det främsta argumentet mot vårt svenska system är att ägargrupper med en förhållandevis låg kapitalinsats kan behålla makten och inflytandet över ett bolag.

Så hur du ska investera i ett bolag beror på hur mycket makt du anser att du vill ha när det är dags för bolagsstämma. A-aktien har högre röstvärde än B-aktien så nöjer du dig med att vara delägare utan större inflytande så är B-aktien den du ska handla med. Har du maktambitioner så är det A-varianten som gäller.

Vad tycker du om systemet med olika röstvärde på aktier? Är det bra eller dåligt för bolagen och för oss aktieägare? Brukar du köpa A eller B-aktier?

Vad händer om jag inte betalar?

Förr eller senare kanske det kommer en dag då du inte har möjlighet att betala en räkning, eller glömmer bort att betala en räkning i tid. Då kan det vara bra att veta vad som händer.

Generellt gäller det att om man inte betalar en räkning i tid så får man först en påminnelse och om man fortfarande inte betalar så kan räkningen gå vidare till såväl inkasso som till Kronofogdemyndigheten och leda till betalningsanmärkning eller till och med utmätning i värsta fall. Att inte betala en räkning i tid leder också till extrakostnader. Även en liten skuld kan bli stor till slut. Viktigt att veta är också att ifall man inte betalar exempelvis en försäkring i tid kan den sluta gälla, liksom att lån kan förfalla till omedelbar betalning ifall man inte betalar amorteringen i tid.

Vet du med dig att du inte har möjlighet att betala en räkning senast på förfallodagen är det bäst att kontakta fordringsägaren (det företag som har utfärdat fakturan och vill ha pengarna) och meddela detta så får du säkert skjuta på sista betalningsdatum i några dagar alternativt så kanske du kan betala en delsumma eller lösa det hela på något annat sätt. Det går ofta att be om uppskov eller avbetalningsplan även om företaget som du är skyldig pengar redan har skickat påminnelse eller inkassokrav, så tveka inte att agera. Det är lätt att stoppa huvudet i sanden ifall man vet att man har dålig ekonomi, men en skuld försvinner inte och det blir bara dyrare och fler problem ifall man undviker att betala.

Nedan följer en beskrivning för vad som händer om man inte betalar räkningar i tid:

1. Köp

Det börjar med att du gör ett köp på faktura, tar ett lån, tecknar ett abonnemang eller liknande så att du får en räkning hem i brevlådan. Denna räkning eller faktura har en speciell förfallodag, vilket också brukar kallas för sista betalningsdag. Innan den dagen ska du ha betalat räkningen.

2. Påminnelse

Om fordringsägaren inte har fått dina pengar inom en vecka efter att förfallodatumet har gått ut så brukar de skicka en påminnelse. Det innebär helt enkelt att en ny faktura eller räkning skickas ut. Ofta har man då lagt på en påminnelseavgift och kanske även en dröjsmålsränta för de försenade dagarna. En påminnelseavgift brukar ligga på omkring 50 kronor och dröjsmålsräntan ligger på 8 procent av fakturabeloppet. Nu får du en ny förfallodag då pengarna ska vara inne på fordringsägarens konto. Det brukar vara inom 7 – 10 dagar.

3. Inkasso

Om du fortfarande inte betalar trots en påminnelse kan vissa företag skicka ut ytterligare en påminnelse, men vanligare är att räkningen går till inkasso redan efter första påminnelsen. Det innebär att din fordringsägare skickar fakturan vidare till ett inkassobolag. Det brukar ske omkring 7 – 10 dagar efter att påminnelsen förföll. Då kommer du att få hem en ny räkning. Men denna nya räkning kallas för inkassokrav. Då har man ofta lagt på ytterligare en påminnelseavgift, ytterligare dröjsmålsränta samt en inkassoavgift som är på 160 kronor. Nu har du 8 dagar på dig att betala, därefter skickas fakturan vidare till Kronofogden.

4. Kronofogden

Om du inte heller betalar inkassokravet eller hör av dig till fordringsägaren för att be om uppskov eller avbetalningsplan så blir nästa steg för fordringsägaren eller inkassobolaget att skicka vidare räkningen till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Då läggs ytterligare 640 kronor på räkningen. Dessutom kommer Kronofogdemyndigheten att skicka ett krav om betalning där de anger att betalning ska vara tillhanda inom ett visst antal dagar.

5. Utslag, utmätning och betalningsanmärkning

Om du fortfarande inte betalar eller tar kontakt med fordringsägaren, inkassobolaget eller kronofogden kommer Kronofogdemyndigheten att meddela ett utslag, vilket innebär att de fastställer skuldens riktighet. I samband med detta så utfärdar också kreditupplysningsbolagen en betalningsanmärkning. Ett utslag innebär också att Kronofogden har rätt att försöka göra en utmätning på dig för att få in de pengar du är skyldig. En utmätning kan ske av din lön, av din skatteåterbäring eller av dina tillgångar. Kronofogden kommer då att starta en utredning för att kolla igenom din privatekonomi och ditt hem för att se ifall det finns några tillgångar som kan säljas för att driva in pengar för skulden.

En betalningsanmärkning kan anses vara ett bevis för att man inte har skött sin ekonomi och det innebär att anmärkningen kan bli ett hinder ifall man exempelvis vill teckna ett abonnemang, ta ett lån, köpa varor på kredit eller faktura samt få kontrakt på en hyresrättslägenhet. Med en betalningsanmärkning anses man nämligen inte vara kreditvärdig. En betalningsanmärkning finns kvar i tre år efter det att skulden är betald, så det kan påverka ens liv under en lång tid framöver.

Så funkar det att handla på nätet

Nätet är världens största butik. Där kan du i lugn och ro titta igenom det enorma utbudet av varor som finns tillgängligt och sedan få dem levererade direkt hem i din egen brevlåda. Utbudet är ofta större på nätet, priserna lägre, du behöver inte ta hänsyn till några öppettider och dessutom slipper du trängas. Det är inte så konstigt att näthandeln har ökat lavinartat de senaste tio åren. Men trots att det finns så många fördelar med att handla på nätet är det också viktigt att vara väl förberedd. I den här artikeln har vi samlat några tips inför handeln på nätet och råd om vad du ska tänka på såväl före som efter ditt köp.

Lagar som skyddar dig

Precis som vid all annan handel så finns det lagar och regler som skyddar dig som konsument. Handlar du varor och tjänster över internet gäller den så kallade E-handelslagen. Den ställer krav på exempelvis vad en säljare måste informera köpare om och vilka tekniska hjälpmedel som måste finnas när man ska lägga en beställning på nätet. Det finns också en annan lag som gäller vid handel på nätet, nämligen Distans- och hemförsäljningslagen. Det är samma lag som gäller när du exempelvis handlar på postorder eller av en telefonförsäljare. I den lagen återfinns bland annat din rätt till 14 dagars ångerrätt. Tänk på att om du handlar i nätbutiker utomlands så gäller inte de svenska konsumentlagarna. Dock har du alltid rätt till 7 dagars ångerrätt om du handlar i nätbutiker baserade inom EU.

Handla av privatperson

Om du handlar av en privatperson så gäller inte de konsumentskyddande lagarna. Det innebär att du exempelvis inte har samma rätt till ångerrätt eller samma möjlighet att reklamera varan. Därför är det väldigt viktigt att du innan köpet tar reda på ifall du handlar av en privatperson eller om det är ett företag du handlar av. Du bör också vara noga att läsa den information som finns kring varan och studera eventuella bilder noggrant, allt för att slippa bli besviken när du får hem din vara. Undvik också att lämna ut bankkonto- eller kontokortsuppgifter.

Innan ditt köp

Innan du handlar på internet bör du alltså kontrollera ifall du handlar av en privatperson eller av ett företag. Om det är ett företag som säljer produkten så bör du kolla upp ifall det är ett seriöst och etablerat företag. Du kan till exempel kolla ifall företagets kontaktuppgifter tydligt anges? Se efter ifall det finns möjlighet att få snabb och enkel kontakt med kundtjänsten. Ett tips är att googla på företagets namn eftersom det finns många sajter på nätet som recenserar och betygssätter såväl varor och tjänster som företag och då kan du se vad andra kunder tycker om företaget. Det finns också en stämpel som seriösa e-handelsföretag kan få, nämligen Trygg E-handel.

Vidare bör du läsa på om den produkt du tänker köpa så att du vet att det är det du vill ha. Nästa steg är att fundera över priset. Vad är det som ingår i priset och vad tillkommer? Låter priset för bra för att vara sant? Hur betalar du säkert och tryggt? Hur lång är leveranstiden och hur levereras varan hem till dig? Hinner du få varan om du ska använda den vid ett speciellt tillfälle? Till sist bör du kolla upp ifall du har någon ångerrätt, reklamationsrätt och hur hög fraktkostnaden blir ifall du ska skicka tillbaka varan? Finns det garanti och hur länge räcker den i så fall?

Betala över nätet

Det finns många olika betalningssätt för e-handel. Några av de vanligaste betalningsalternativen är:

  • Faktura – du betalar efter att du fått hem dina varor
  • Postförskott – du betalar i samband med att du hämtar paketet på Posten
  • Kontokort och kreditkort – du betalar med ett kontokort, exempelvis VISA eller Mastercard
  • Direktbetalning via bank – du betalar med din internetbank
  • Paypal, Paynova eller liknande mellanhänder – du betalar i förskott, men pengarna ligger kvar hos betalningsföretaget tills du fått hem varan och godkänt den
  • E-plånbok – du sätter in pengar i förväg till en så kallad e-plånbok och därefter använder du den för att betala när du handlar på nätet

Om det företag som du tänker handla ifrån endast erbjuder förskottsbetalning bör du vara extra försiktig, likaså vid postförskott. Det finns alltid en risk att man betalar och sedan inte får någon vara, alternativt att man betalar för att hämta ut sitt paket och sedan visar det sig innehålla exempelvis en tegelsten istället för den vara man beställt. Man bör också undvika att handla via sitt eget bankkonto och inte heller lämna ut sitt vanliga kontokortsnummer. Ett bra alternativ är att använda sig av en faktureringstjänst alternativt en mellanhand eller e-plånbok.

Efter ditt köp

Även om man är noggrann och tänker igenom sitt köp väl så kan det gå fel. Det kanske är så att ingen vara levereras alternativt så är den trasig vid leverans. Eller så motsvarar inte varan vad du förväntat dig, alternativt att du helt enkelt bara ångrar ditt köp. Har du då handlat av ett företag finns alltid möjlighet att reklamera eller returnera varan. Spara alltid kvitton och e-postkommunikation fram tills att din vara är mottagen och du känner dig nöjd med köpet. Spara också originalkartongen eftersom det underlättar om du ska skicka tillbaka varan. Om du anser att det är något fel på varan har du rätt till reklamation och kan då exempelvis kräva en ny vara, reparation, lägre pris, häva köpet eller att helt enkelt hålla inne betalningen. Samma sak ifall varan inte levereras inom angiven tid, till exempel en bröllopsklänning som levereras först efter bröllopet trots att du beställt den i god tid. Vid reklamation ska säljaren stå för returfrakten. Vid retur däremot (ångrat köpet) så är det du som köpare som står för frakten. Vid eventuella tvister kan du vända dig till konsumentvägledningen i din kommun och därefter Allmänna reklamationsnämnden.

Så väljer du rätt försäkring

Att välja rätt försäkring och rätt försäkringsbolag är viktigare än många tror. Dels för att få ner kostnaderna, dels för att man ska vara rätt försäkrad den dag något kanske inträffar, men också för att man inte ha fler försäkringar än man behöver (oftast får man bara ersättning från ett bolag även om man skulle ha flera).

Hur fungerar en försäkring?

En försäkring är en slags trygghet som ger dig möjlighet till ekonomisk kompensation om något skulle inträffa. Tanken med en försäkring är att det är många människor som tillsammans delar på risken. Man tecknar en försäkring och därefter betalar man en försäkringspremie antingen årsvis, månadsvis eller kvartalsvis. De allra flesta personer betalar sin försäkringspremie år efter år utan att behöva utnyttja försäkringen, men då och då händer det förstås att en skada eller olycka inträffar och då kan man alltså ansöka om ersättning från sitt försäkringsbolag.

Vad är ett försäkringsbolag?

Kortfattat kan man säga att ett försäkringsbolag är ett bolag som erbjuder människor att teckna olika slags försäkringar. Deras affärsidé är alltså att erbjuda en trygghet och ett skydd mot oväntade händelser och oväntade ekonomiska förluster. För att de ska kunna erbjuda denna trygghet så tar de en försäkringspremie av alla som tecknar försäkring hos dem. Försäkringsbolaget bedömer hur stor risken är för att en skada ska inträffa och den bedömningen ligger till grund för hur stor försäkringspremien blir för respektive försäkring.

Olika försäkringsbolag att välja bland

Det finns många olika försäkringsbolag här i Sverige. En del erbjuder alla slags försäkringar och har således ett brett utbud, andra är mer specialiserade och erbjuder bara ett fåtal försäkringar. En del försäkringsbolag är rikstäckande, medan andra jobbar mer på lokal front. Vilket försäkringsbolag du ska välja beror på många olika faktorer. De mest kända försäkringsbolagen i Sverige just nu är Folksam, Länsförsäkringar, Skandia, Trygg-Hansa, Aktsam, Moderna försäkringar, IF, SalusAnsvar och Gjensidige.

Olika sorters försäkringar

Inte nog med att det finns en rad olika försäkringsbolag att välja bland – det finns också massor av olika sorters försäkringar också. De olika försäkringarna ersätter olika slags ekonomiska förluster. Vilken slags försäkring du bör välja beror därför på vad du tänker försäkra. Det finns olika slags hemförsäkringar, bilförsäkringar, barnförsäkringar, personförsäkringar, sjukförsäkringar, inkomstförsäkringar och olika typer av specialförsäkringar. Allt för att du ska kunna skapa det skydd just du behöver. Vilka försäkringar du behöver beror förstås på vilken livsstil du har, hur du bor, hur du lever och vilka intressen du har.

Vilken försäkring ska jag välja?

De allra flesta tycker att en hemförsäkring hör till de viktigaste försäkringarna. Om något händer med ens hem leder det ofta till en personlig katastrof och därför måste hemmet vara försäkrat. Det finns speciella hemförsäkringar beroende på om du har villa, bostadsrätt, fritidshus eller om du är student. Dessa försäkringar skyddar vid exempelvis brand och inbrott, men också ifall dina ägodelar stjäls eller förstörs. Dessutom brukar rättsskydd och reseförsäkring ingå i hemförsäkringen. Om du har ett fordon av något slag krävs det att du har minst en trafikförsäkring, men du kan också välja antingen en halvförsäkring eller helförsäkring för att komplettera trafikförsäkringen. Det finns speciella försäkringar för exempelvis bilar, MC, husbilar, husvagnar, släpvagnar, mopeder och skotrar. Även du och dina barn behöver försäkras och därför finns bland annat barnförsäkring, gravidförsäkring, olycksfallsförsäkring, personförsäkring, livförsäkring, sjukförsäkring och pensionsförsäkring. Har du djur finns det speciella djurförsäkringar som ofta är guld värda att ha eftersom veterinärkostnader är mycket dyrare än man tror. Utöver dessa vanliga försäkringar finns det specialförsäkringar som kan vara intressanta för en del, till exempel instrumentförsäkring, smyckeförsäkring, golfförsäkring, företagsförsäkring och elektronikförsäkring. Innan du tecknar försäkring bör du sätta dig ner och fundera på vilken eller vilka försäkringar just du behöver. Det finns försäkringar du behöver, men också försäkringar du lika gärna kan vara utan. Tänk på att du oftast inte får ersättning från fler än en försäkring om en skada inträffar så det är inte alltid meningsfullt att vara dubbelförsäkrad.

Att välja försäkring

När du vet vilka försäkringar du behöver är det dags att bestämma dig för vilket försäkringsbolag du ska teckna försäkringen i. Innan du bestämmer dig för att teckna en försäkring är det viktigt att du tittar på vad som ingår i försäkringen. Självklart vill du säkert ha en så billig försäkring som möjligt, men samtidigt räcker det kanske inte alltid med den billigaste försäkringen för att få den kompensation som är relevant om olyckan inträffar. Men å andra sidan är det dumt att betala extra för sådant som du inte behöver. Om du jämför försäkringar mellan olika försäkringsbolag är det viktigt att kolla upp vad du får för pengarna hos de olika bolagen så att det blir en rättvis jämförelse. När du jämför olika försäkringsbolag bör du också kolla upp hur hög självrisken är, om det erbjuds tilläggsförsäkringar, vilket maxbeloppet för ersättning är och hur enkelt det är att komma i kontakt med försäkringsbolaget. För att få lägre pris på försäkringen bör du överväga att samla alla dina försäkringar hos ett och samma bolag. Det kan också finnas andra faktorer som gör att du kan få lägre pris på din försäkring, till exempel om du har larm på huset eller bilen, om du investerar i en brandsläckare eller parkerar bilen i ett garage istället för på gatan. Till sist, om du ska byta försäkringsbolag, tänk då på att det många gånger bara går att säga upp och byta försäkring på försäkringens huvudförfallodag. Om du inte säger upp försäkringen inför huvudförfallodagen så förlängs den automatiskt med ett ytterligare år.